iranimex@gmail.com +982144629607
June 07, 2021 - توسط ادمین

نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس برگزار می شود


بزرگترین نمایشگاه بین المللی دریایی خاورمیانه، با هدف تحقق برنامه (دریا محور توسعه) با دعوت و حضور بیش از ۲۵۰ شرکت کننده داخلی و خارجی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران از ۵ الی ۸ آذرماه سال جاری در پایتخت دریایی ایران بندرعباس برگزار می‌ گردد.

به گزارش دبیرخانه ستاد برگزاری؛ بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران با عنوان IRANIMEX2019  و رویکرد تقاضا محوری در حوزه ها و صنایع مرتبط با دریا، در راستای تقویت رونق تولید و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی منطقه و با هدف معرفی دستاوردهای علمی و صنعتی و شناسایی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی جهت رفع نیازهای قابل تأمین و تولید در داخل کشور برگزار می گردد.​