پتانسیل های اقتصادی سواحل ایران

تنوع و گستردگی فعالیت های دریایی بیانگر ظرفیت بالای دریا به عنوان یکی از غنی ترین منابع طبیعی به عنوان محور توسعه سواحل است. با مقایسه فعالیت های دریایی و اقیانوسی و میزان بهره برداری کشورها از ظرفیت های دریا می توان پتانسیل توسعه دریا محور را در ایران بررسی و ارزیابی نمود. بخش های اصلی فعالیت های دریایی را که در نمایشگاه دریایی می توان مشاهده کرد شامل چهار بخش خدمات، منابع، ساخت و ساز و تحقیق و آموزش است. با توجه به فعالیت های دریایی ایران که بصورت عمده در حمل و نقل دریایی، فراساحل، شیلات و گردشگری خلاصه می شود، اولویت توسعه اقتصادی سواحل با صنایع بالادستی و پایین دستی این بخش ها می باشد و در نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران به حوزه های مذکور به صورت ویژه پرداخته شده است.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در ایران با توجه به صنایع بالادستی و پایین دستی این صنایع، بخش فرآوری صنایع غذایی دریایی، تولید تجهیزات دریایی و زیرساخت ها، فعالیت های مرتبط با بنادر، بازرگانی دریایی و برخی بخش های مرتبط با شیلات به عنوان مرتبط ترین فعالیت ها برای توسعه مناطق ساحلی به شمار می روند. از کلیه شرکت های فعال در این حوزه ها جهت مشارکت در نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران دعوت بعمل می آید.

 

Leave a Reply

پنج × چهار =