مراسم ویژه تقدیر از مدیران برگزیده دریایی کشور

شورای سیاست گذاری نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران مفتخر است طی مراسم ویژه ای و در حضور مقامات و مسئولین کشوری و لشکری، از مدیران برگزیده و جهادی، خانواده شهدا و جانبازان در حوزه های مرتبط با دریا تقدیر و قدردانی بعمل آورد. در این راستا، کلیه ارگان ها، سازمان ها و شرکت های دریایی کشور می توانند ضمن تکمیل فرم مربوطه نسبت به ارسال مستندات و سوابق مدیران منتخب جهادی خود اقدام نمایند.

Leave a Reply

2 × دو =