حمل و نقل و لجستیک دریایی

دريا ارزان ترين راه براي انتقال مواد اوليه و كالاي ساخته شده به كشورهاي آسيانه ميانه است. از این رو هند و چین در چابهار و بندر گوادر پاكستان سرمايه‌گذاري مي‌كنند تا بتوانند اقتصاد اين دو كشور را که ۴۰ ‌درصد از جمعيت جهان را در خود جاي داده‌اند، اداره کنند. به اين دليل است كه از اين ويژگي مي‌توانيم براي توسعه كشور بر مبناي اقتصاد درياپايه استفاده كنيم و با دعوت از شرکت های خارجی به منظور حضور در نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران بتوانیم ضمن معرفی محصولات و خدمات دریایی تولید داخل نسبت به ایجاد ارتباطات بین المللی در حاشیه سایر نمایشگاه های دریایی جهان نیز اقدام نماییم.

افزايش ماليات و استفاده از مواهب دريا در شمال و جنوب كشور از راه حل های نجات اقتصاد کشور از نفت است. ايران يك كشور اقيانوسي است و ما به‌راحتي از درياي عمان به اقيانوس هند دسترسي داريم و از اين مواهب مي‌توانيم استفاده كنيم. این بدان معنی است که حضور و مشارکت شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل و لجستیک دریایی در نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران چقدر می تواند به تحقق اقتصاد دریامحور ایران کمک نماید.

Leave a Reply

8 + هفت =